AVG/GDPR Privacy & Cookie Policy

Movie Marketeers, gevestigd aan Monnikevenne 4 1141RK Monnickendam te Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Website: https://www.moviemarketeers.nl

Monnikevenne 4, 1141RK Monnickendam

+31 299 743 543

Wouter Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van Movie Marketeers

Hij is te bereiken via wouter@multimarketeers.nl

Cookies op deze site

Wij mogen met Google Analytics cookies persoonsgegevens van uw websitebezoekers

verwerken zonder voorafgaande toestemming.

Wij informeren onze bezoekers hierover dat:

-wij Google Analytics cookies gebruiken voor statistieken over het websitebezoek

-wij een bewerkersovereenkomst met Google hebben gesloten per 25 mei 2018

-het laatste octet van het IP adres wordt gemaskeerd

-gegevens delen’ met Google hebben wij uitgezet

-wij geen gebruik maken van andere Google diensten in combinatie met de Google Analytics cookies

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Movie Marketeers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

-Geen

Onze website verzameld niet actief persoonsgegevens, alleen gegevens die via ons contactformulier of e-mail adres door bezoekers aan ons worden verzonden komen op die wijze bij ons binnen, en niet door ons initiatief.. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@moviemarketeers.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Movie Marketeers verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling indien u een klant van ons bent

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

– Om diensten bij u af te leveren

– Movie Marketeers verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Movie Marketeers neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Movie Marketeers) tussen zit. Movie Marketeers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Openoffice Writer en Calc.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Movie Marketeers bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens: (

– Voor- en achternaam: Bewaartermijn: 7 jaar Reden: Contact onderhouden met klant of prospect relatie

– Adresgegevens Bewaartermijn: 7 jaar Reden: Contact onderhouden met klant of prospect relatie

– Telefoonnummer Bewaartermijn: 7 jaar Reden: Contact onderhouden met klant of prospect relatie

– E-mailadres Bewaartermijn: 7 jaar Reden: Contact onderhouden met klant of prospect relatie

Delen van persoonsgegevens met derden

Movie Marketeers verstrekt uw gegevens niet aan derden, alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, waarin u hiermee akkoord bent gegaan of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Movie Marketeers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld indien u denkt dat wij deze bewaren. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Movie Marketeers en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar contact@moviemarketeers.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Movie Marketeers wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Movie Marketeers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen zoals onder meer encryptie, meervoudige versleuteling en minimalisering van het aantal bevoegden om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@moviemarketeers.nl